Úvodní obrazovka

obrazovka se skládá z  panelu na kterém je možné provést operace související se základními funkcemi systému jako jsou Vyhledání a Trasa. Dále je již obrazovka koncipována dle toho, které základní funkce systému jsou vybrány. Jako společná část zobrazená pro všechny typy operací je interaktivní mapa. Úvodní obrazovka je již zobrazena dále.

Nahoru

Vyhledání požadovaného zdravotnického zařízení

Vyhledání požadovaného zdravotnického zařízení se sestává ze dvou kroků:
 • 1. Vyhledání seznamu zdravotnických zařízení dle specifikovaných výběrových podmínek,
 • 2. Výběr požadovaného zařízení z výsledného seznamu.

Krok č. 1 – Vyhledání seznamu požadovaných zdravotnických zařízení
Funkce umožňuje vyhledání seznamu požadovaných zdravotnických zařízení dle specifikovaných výběrových podmínek a to:

 • Typ péče
 • Typ zařízení
 • Město / obec
 • Ulice
 • PSČ
 • Okres

Pro vyhledání relevantních výsledků je nutné zadat minimálně jedno výběrové kritérium. Rozhraní pro zadávání a potvrzení vyhledávacích podmínek je znázorněno na následujícím obrázku:

Po vyhledání je seznam zařízení, odpovídající zadaným vyhledávacím kritériím, zobrazen v přehledné tabulkové formě. Přes toto rozhraní je dále možné vyvolat následující funkčnosti:

 • – Lokalizovat dané zařízení na mapě
 • - Dohledání trasy k danému zařízení ze zadaného místa

Návrh rozhraní je zobrazen na následujícím obrázku:


Krok č. 2 – Výběr požadovaného zařízení z výsledného seznamu

Po kliknutí na konkrétní zařízení v tabulce je dále možné zobrazit detailnější informace o tomto zařízení. A stejně jako v předchozím případě lze přes toto rozhraní lokalizovat dané zařízení v mapě, dohledat k tomuto zařízení trasu, případně informace o zařízení vytisknout:


Nahoru

Vyhledání trasy pomocí stránky pro vyhledání obecné trasy

Funkce vyhledání trasy pomocí této stránky umožní vyhledat obecnou trasu z místa A do místa B podle libovolného zadání místa A a B. Funkce je dostupná přes položku „Trasa“ hlavního menu. Rozhraní pro vložení počátečního a koncového místa trasy je zobrazeno na následujícím obrázku:


Příklad výsledku hledání trasy:
Nahoru

Vyhledání trasy pomocí dialogu pro vyhledání trasy do konkrétního zařízení

Funkce vyhledání trasy pomocí dialogu umožní dohledání trasy z místa A do místa vybraného zdravotního zařízení a jejího zobrazení v mapě. Pro zadání počátečního a cílového místa slouží následující dialogové okno:


Počáteční místo trasy se automaticky vyplní údaji o zařízení, pro které byl dialog vyvolán. Cílové místo trasy doplní uživatel podle svého uvážení. Po stisku tlačítka „Vyhledat“ dojde k automatickému přesměrování na stránku pro vyhledání obecné trasy, předvyplnění polí „Odkud“ a „Kam“ podle zadaných údajů a vyhledání trasy – viz. předchozí odstavec.

Vyvolání dialogu pro vyhledání trasy do daného zařízení je možné přes ikonu. Tato ikona je dostupná ze dvou míst:

 • Ze seznamu vyhledaných zařízení:
 • Z detailního zobrazení zařízení:

Lokalizace zdravotnického zařízení na mapě

Funkce lokalizace zařízení umožní lokalizovat požadované zařízení v mapě. Funkce je dostupná přes ikonu ze dvou míst:

 • Ze seznamu vyhledaných zařízení:
 • Z detailního zobrazení zařízení:

Nahoru

Tisk

Funkce tisku jsou dostupné přes ikonu a zabezpečí vytisknutí příslušných informací. Funkce tisku je dostupná pro následující oblasti:

 • Tisk podrobných informací o zařízení:
 • Tisk aktuálně zobrazené mapy:
 • Tisk vyhledané trasy: